Przejdź do stopki

Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B stanowiącego element realizacji projektu „Akcja aktywizacja – YEI” w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Treść

 

znak sprawy: CSZC.EFS.271.2.2017
   
Data zamieszczenia Do pobrania
20.01.2017 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
20.01.2017 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

20.01.2017 r.

 

ZAŁĄCZNIKI

 

31.01.2017 r.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

  • Status przetargu
    zakończony
Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B stanowiącego element realizacji projektu „Akcja aktywizacja – YEI” (wynik przetargu)

 

znak sprawy: CSZC.EFS.271.2.2017
   
Data zamieszczenia Do pobrania

31.01.2017 r.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

2657