Przejdź do stopki

Przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla uczestników projektu "Akcja aktywizacja - YEI" dotyczącego „Gwarancji dla młodzieży” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych objętego Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.

Treść

 

znak sprawy: CSZC.EFS.271.1.2017
   
Data zamieszczenia Do pobrania
20.01.2017 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
20.01.2017 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

20.01.2017 r.

 

ZAŁĄCZNIKI

 

31.01.2017 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
09.02.2017 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

  • Status przetargu
    zakończony
Przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla uczestników projektu "Akcja aktywizacja - YEI" (wynik przetargu)
znak sprawy: CSZC.EFS.271.1.2017
   
Data zamieszczenia Do pobrania
   
09.02.2017 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

 

 

 

 

 

5443