Przejdź do stopki

Ogłoszenia i komunikaty

Treść

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO CKiW OHP W SZCZAWNICY - JABŁONCE Działając w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa z

OGŁOSZENIE

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż środka trwałego: Tokarki uniwersalnej ARIS typu SNA 400x1000

OGŁOSZENIE

Drugi przetarg publiczny na sprzedaż zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego Tokarki Uniwersalnej ARIS typu SNA 400x1000

6817