Przejdź do stopki

Ogłoszenia i komunikaty

Treść

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO

CKiW OHP W SZCZAWNICY - JABŁONCE

Działając w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa z dnia 21 października 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 2004) zmienionego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2021r. (Dz.U. z 2021r. poz.578) Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy - Jabłonce  informuje, że posiada przeznaczone do zbycia zużyte i zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego zgodnie z załączonym wykazem.

Lp.

Nazwa środka

Rok

produkcji

Nr

inwentarzowy

Przyczyny uznania za zużyte

Wartość początkowa brutto

Aktualna wartość rynkowa brutto*

1

Podnośnik dwukolumnowy HOFFMANN GTE 2500

2000

St/0043/664/SW

zły stan techniczny

9 247,60 zł

1 700,00 zł

2

Podnośnik dwukolumnowy UNIMMETAL PSD 2500

2000

St/0050/800/SW

zły stan techniczny

10 370,00 zł

1 100,00 zł

* ustalenie aktualnej wartości rynkowej na podstawie ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy

  1. Darowizna składników majątku ruchomego może zostać dokonana na wniosek podmiotów określonych w § 39 ust. 1 rozporządzenia. Wniosek powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 39 ust. 3 rozporządzenia.
  2. Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. 1 rozporządzenia. Wniosek powinien zawierać elementy wymienione w § 39 ust.4 rozporządzenia.
  3. W przypadku, gdy darowizna lub nieodpłatne przekazanie składników majątku nie dojdzie do skutku, CKiW OHP w Szczawnicy – Jabłonce podejmie dalsze działania, zgodne z zapisami w/w rozporządzenia.

Sposób składania wniosków:

Jednostki zainteresowane przejęciem poszczególnych składników mogą zgłaszać pisemne wnioski o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę zgodnie z zapisami rozporządzenia do dnia 11-04-2022r. do godz. 12:00:

  • za pomocą poczty elektronicznej na adres: ckiwszczawnica@ohp.pl
  • za pomocą operatora pocztowego na adres: CKiW OHP w Szczawnicy – Jabłonce, ul. Szlachtowska 75b, 34-460 Szczawnica
  • przez złożenie wniosku w siedzibie CKiW OHP w Szczawnicy – Jabłonce, przy ul. Szlachtowskiej 75b w Szczawnicy.

Niepełne dane oraz brak odpisu statutu skutkować będą nierozpatrzeniem wniosku.

Zbędne składniki majątku ruchomego można oglądać w: CKiW OHP w Szczawnicy – Jabłonce, ul. Szlachtowska 75b, 34-460 w Szczawnicy.

Osoba do kontaktu: Augustyna Miechur – Guszkiewicz, tel. 18 262 27 80

2657