Przejdź do stopki

Ogłoszenia i komunikaty

Treść

Szczawnica, dnia 12.12.2019 r.

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP

w Szczawnicy – Jabłonce,                                                                                          

ul. Szlachtowska 75b

34-460 Szczawnica

 INFORMACJA O ZBĘDNYM RZECZOWYM SKŁADNIKU MAJĄTKU RUCHOMEGO

 

Działając zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U.2019r, poz. 2004) zwanego dalej „rozporządzeniem” CKiW OHP w Szczawnicy – Jabłonce informuje, że posiada zbędny zużyty składnik rzeczowy majątku ruchomego w postaci Tokarki uniwersalnej ARIS z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania innej jednostce.

 Dane urządzenia:

Rodzaj maszyny:

- Tokarka uniwersalna

Producent:

- ARIS

Typ/Model:

- SNA 400 x 1000

Nr fabryczny:

- 76A/056

NR inwentarzowy:

- ST/0016/410/SW

Max średnica tłoczenia nad łożem:

- 400 mm

Max  długość obrabianego detalu:

- 1000 mm

Moc rozpędu:

-7,5/6 kW

Rok produkcji:

-1976

Masa:

- Ok. 2200 kg

Zasilanie:

- Napięcie 380 V

Częstotliwość :

- 50 Hz

Ocena stanu technicznego:

Urządzenie przeznaczone jest do obróbki skrawaniem przedmiotów metalowych, eksploatowane
w stopniu umiarkowanym, w wyniku czego  posiada liczne braki, zniszczenia, wytarcia, luzy. Z uwagi na uszkodzony silnik główny nie jest możliwe uruchomienie. Szacunkowa wartość rynkowa tokarki wynosi 5 410,00 zł.

Jednostki zainteresowane przejęciem składnika majątku proszone są o złożenie pisemnego wniosku o jego nieodpłatne przekazanie, które kierować należy do Dyrektora CKiW OHP na adres: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce, ul. Szlachtowska 75b,  
34-460 Szczawnica.

Wniosek zawierający elementy i dokumenty wymienione w § 38, ust.4  z Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U.2019r, poz. 2004) zwanego dalej „rozporządzeniem” należy złożyć do dnia 31.12.2019 r. O przekazaniu urządzenia decydować będzie kolejność wpływu wniosków.

Osobą upoważnioną do kontaktów w przedmiotowej sprawie jest: Pan Wojciech Węglarz,  tel. (18) 444-07-08. W załączeniu ekspertyza techniczna urządzenia. 

 

Załącznik - ekspertyza techniczna

2657