Przejdź do stopki

Ogłoszenia i komunikaty

Treść

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2021, par. 23, ust.1 unieważnia przetarg na sprzedaż samochodu marki Ford Transit 2.0. W w/w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym zostanie przeprowadzony drugi przetarg publiczny w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia pierwszego przetargu tj. 30 czerwca 2021 r.

2657