Przejdź do stopki

Ogłoszenia i komunikaty

Treść

Na podstawie §12 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2019 poz. 2004) podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku drugiego pisemnego przetargu publicznego na sprzedaż zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego, będącego własnością CKiW OHP w Szczawnicy - Jabłonce.

Termin przetargu – 21 grudnia 2020 r.

Termin poprzedniego przetargu- 04 grudnia 2020 r.

Rodzaj - pisemny przetarg publiczny

Przedmiot przetargu – Tokarka uniwersalna ARIS typu SNA 400x1000

Liczba ofert zgłoszonych do uczestniczenia w przetargu- 2,

Rozstrzygnięcie: Oferty zostały odrzucone z uwagi na:

1) Złożenie ofert przez oferentów, którzy nie wnieśli wadium,

2) Oferty zawierają cenę niższą od ceny wywoławczej.

 

 

6817