Przejdź do stopki

Przeprowadzenie kursu przedsiębiorczości stanowiącego element realizacji projektu "Akcja aktywizacja - YEI" dotyczącego „Gwarancji dla młodzieży” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych objętego Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.

Treść

  

znak sprawy: CSZC.EFS.271.3.2017
   
Data zamieszczenia Do pobrania
23.01.2017 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
23.01.2017 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

23.01.2017 r.

 

ZAŁĄCZNIKI

 

01.02.2017 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
09.02.2017 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  • Status przetargu
    zakończony
Przeprowadzenie kursu przedsiębiorczości stanowiącego element realizacji projektu "Akcja aktywizacja - YEI" (wynik przetargu)
znak sprawy: CSZC.EFS.271.3.2017
   
Data zamieszczenia Do pobrania
   
09.02.2017 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

 

 

 

 

 

2657