Przejdź do stopki

Dostawa oleju opałowego dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy - Jabłonce

Treść

 

znak sprawy: CSZC.BOZ.271.1.2019
   
Data zamieszczenia Do pobrania
04.01.2019r.        OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
04.01.2019r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

04.01.2019r.

 

ZAŁĄCZNIKI

 

15.01.2019r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

15.01.2019r.

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

16.01.2019r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

  • Status przetargu
    zakończony
Dostawa oleju opałowego dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy - Jabłonce (wynik przetargu)

 

znak sprawy: CSZC.BOZ.271.1.2019
   
Data zamieszczenia Do pobrania
   
16.01.2019 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

6817