Przejdź do stopki

Dostawa oleju opałowego dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy - Jabłonce

Treść

 

znak sprawy: CSZC.BOZ.271.1.2020
   
Data zamieszczenia Do pobrania
16.01.2020r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
16.01.2020r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

16.01.2020r.

ZAŁĄCZNIKI

   
24.01.2020r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
24.01.2020r. OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
04.02.2020r. INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

  • Status przetargu
    zakończony

2463