Przejdź do stopki

Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Treść

  

 

  • Status przetargu
    zakończony
Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” (wynik przetargu)

 

znak sprawy: CSZC.EFS.271.2.2019
   
Data zamieszczenia Do pobrania
   
30.08.2019 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2463