Przejdź do stopki

Przeprowadzenie kursów zawodowych stanowiących element realizacji projektu "Akcja aktywizacja - YEI" dotyczących „Gwarancji dla młodzieży” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych objętego Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój

Treść

  

znak sprawy: CSZC.EFS.271.5.2017
   
Data zamieszczenia Do pobrania
02.02.2017 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
02.02.2017 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

02.02.2017 r.

 

ZAŁĄCZNIKI

 

14.02.2017 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
17.02.2017 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

  • Status przetargu
    zakończony
Przeprowadzenie kursów zawodowych stanowiących element realizacji projektu "Akcja aktywizacja - YEI" dotyczących „Gwarancji dla młodzieży” (wynik przetargu)

 

znak sprawy: CSZC.EFS.271.5.2017
   
Data zamieszczenia Do pobrania
   
17.02.2017 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

2657